× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 495  Ké van Bretagne

Info afb.

(ook Cai, Cléder, Colledoc, Colodoc, Kecolledoc, Keenan, Quai, Quay, Qué of To-Cai) van Bretagne, Frankrijk; kluizenaar & geloofsverkondiger; † 495.

Feest  7 oktober.

Sint Ké kwam uit Cornwall, waar hij geboren was uit een adellijke familie. Zijn vader heette Ludun, zijn moeder Tagu. Hij werd priester en bisschop, verkocht al zijn goederen, deelde de opbrengst uit aan de armen, deed afstand van het bisschopsambt en trok zich terug om het leven van een kluizenaar te leiden. Hij vestigde zich in Ros-Ene, gelegen in de kust in Cambrië, Wales. Volgelingen voegde zich bij hem. Zijn vestiging groeide uit tot een heuse abdij. Dat bracht hem in conflict met de grondeigenaar, Theodorik. Maar deze schonk hem de grond, nadat hij door de heilige man van een kwaal was genezen.

Legende
Op een goed moment zocht een door Theodorik opgejaagd hert bescherming bij de heilige. Uit woede stal Theodorik de dieren die Ké nodig had voor zijn onderhoud. Toen de herten van het bos dit bemerkten, boden zij zich aan om zijn ploeg en zijn kar te trekken. Ondanks herhaaldelijke verzoeken weigerde Theodorik de spullen terug te geven. Erger, hij sloeg de heilige zelfs een tand uit de mond. Ké ging zijn mond spoelen in de naburige bron. Het water verzachtte de pijn. Nu ging de pijn over op Theodorik. Deze begaf zich naar de heilige, smeekte om vergiffenis en genezing van de ondragelijke pijn. Prompt kreeg hij waarom hij vroeg. Waarop Theodorik de heilige man alsnog het stuk grond schonk waarop hij zich gevestigd had. Enige tijd later kwam Theodorik om bij een ongeluk tijdens een van zijn jachtpartijen.

Het moet in 472 geweest zijn dat hij zijn klooster toevertrouwde aan een van zijn leerlingen. Zelf stak hij met enkele gezellen over naar Armorica (= nagenoeg het huidige Bretagne) en vestigde zich in Cléder.

Volgens de overlevering kwam hij aan land bij St-Quay-Portrieux (Côtes-du-Nord). Op die plek bevindt zich een gedenksteen waarop te lezen staat: ‘Volgens de legende kwam Sint Quay in een stenen bak zonder navigatie- of levensmiddelen hier op wonderbare wijze aan land. Uitgeput sleepte hij zich hier naartoe en werd met bremtakken door wasvrouwen doodgeslagen. Onder zijn lijk ontsprong een bron en hij kwam weer tot leven. Daarom groeit hier in de omgeving nog altijd geen brem. Het water hielp tegen verwondingen.’

Hij ging nog één keer terug naar zijn geboortegrond om er te bemiddelen in een ruzie tussen een zekere Arthur (van de Ronde Tafel?) en zijn neef Mordred. Bij aankomst bleken beiden te zijn omgekomen in een onderlinge oorlog. Ké wist Arthurs weduwe ertoe te bewegen het leven van een kluizenares te te gaan leiden.

Hij keerde terug naar Bretagne met relieken van Welshe heiligen. Nadat hij zijn beste leerling Kerian had begraven, stierf hij zelf enige tijd later.


Bronnen
[Pzc.2002p:294; Dries van den Akker s.j./2008.04.10]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen