× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† ca 303  Artemon van Laodicea

Info afb.

Artemon (ook Artemonos of Artemonus) van Laodicea, Klein-AziŽ; priester & martelaar; Ü ca 303.

Feest 13 april & 8 oktober (westerse kerk).

Volgens de legende had hij eigenhandig de tempel van Artemis weten te verwoesten. Dit wekte natuurlijk de woede op van de heidenen die haar als godin vereerden. Ze dienden hem vele folteringen toe, maar ze deerden Artemon in het geheel niet. Dit maakte diepe indruk.

Er is een verslag bewaard gebleven van zijn proces. Maar het historische gehalte ervan, wordt ernstig betwijfeld.

'Voor het gerecht sprak hij: "Ik heet Artemon, dienaar van mijn God, Christus. Zestien jaar lang was ik voorlezer, wanneer in onze kerk een heilige dienst voor onze God werd gehouden. Achtentwintig jaar was ik diaken. In die hoedanigheid las ik voor uit het evangelie. Op dit moment ben ik al dertig jaar priester; ik geef onderricht aan het volk en probeer hen met Christus' hulp op de weg te zetten naar het heil."

De rechter liet hem naar de Aesculapius-tempel brengen. Daar hielden de priesters enorme slangen, die zij als goden beschouwden. De bedoeling was dat de slangen Artemon zouden doodbijten. Maar hij maakte eenvoudigweg een kruisteken. Door de kracht daarvan sloegen de slangen tegen de grond zodat ze hem geen enkele beet konden toebrengen. Hij bracht ze naar buiten op de binnenplaats en blies over hen. Daar gingen ze onmiddellijk dood van. Allen die er getuige van waren, stonden verbijsterd. Maar toen het hoofd van die heidense tempel, Vitalis, dat zag, viel hij voor Artemon op de knieŽn en riep uit: "Groot is de God van de christenen!" De martelaar diende hem het doopsel toe, met nog een paar van zijn vrienden. Maar de boosaardige rechter volhardde in zijn slechtheid en liet de oude Artemon op allerlei manieren folteren. Hij was van plan hem opeens in de brandende pek te stoten. Maar in plaats daarvan viel hij van zijn paard en kwam er zelf in terecht. Hij verbrandde levend. Sommige aanwezigen beweren zelfs, dat zij twee adelaars op hem zagen neerdalen, die hem van zijn paard tilden en hem in de pek stootten. Nu kwam Artemon weer voor enige tijd vrij. Hij gaf onderricht aan het volk, waarbij hij altijd vergezeld ging van twee tamme herten. Uiteindelijk werd hij opnieuw gearresteerd en onthoofd in het jaar 303. Zijn ziel steeg op naar het Koninkrijk van Christus onze God, die hij zo trouw had gediend.'

Hij wordt afgebeeld als een priester die een boek onder zijn gewaad verbergt.


Bronnen
[000ĽMartinus-paus; 100:04.13Ľpraetermissi; 100:10.08; 102; 107; 139/2; 140; 141; Dries van den Akker s.j./2007.09.29]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen