× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 287  Victor van Xanten met (330?) anderen

Info afb.

Victor van Xanten (ook van Keulen), Duitsland; martelaar met (330?) anderen; Ü 287.

Feest 10 oktober.

Volgens de legende was deze Victor een van de soldaten van het beroemde Thebaanse legioen dat onder leiding van Sint Mauritius (Ü ca 287; feest 22 september) een opstand in GalliŽ moest neerslaan. De soldaten waren afkomstig uit de Egyptische stad Thebe, en voor het merendeel christen. Aangekomen bij Agaunum, het huidige plaatsje Saint Maurice in Zwitserland (Valais), weigerden zij aan de Romeinse goden te offeren, want dat zou verraad betekenen aan hun eigen God. Dat kostte hun allen het leven.

Onder invloed van Germaanse guerilla-aktiviteiten aan de Gallische grenzen, stuurde Keizer Maximianus Hercules in het jaar 287 of daaromtrent een legioen van Opper-Egypte naar de grenzen met GalliŽ. Onderweg werd halt gehouden bij het plaatsje Agaunum in de Zwitserse Alpen. Bij die gelegenheid zouden de gebruikelijke offers gebracht worden om de overwinning van de Romeinse beschermgoden af te smeken en om eer en trouw aan de goddelijke keizer te bewijzen. Maar omdat het legioen uit christensoldaten bestond, weigerden dezen deel te nemen aan de openbare heidense offers. Volgens een andere lezing zouden ze geweigerd hebben om onschuldige mensen aan te vallen. Geen enkele poging om ze tot andere gedachten te brengen had resultaat. Zodat ze uiteindelijk allemaal werden gedood vanwege ontrouw aan de Romeinse Staat: dienstweigering. Tot hen behoorden Mauritius, begraven te Agaunum, dat sindsdien naar deze martelaar Sankt-Moritz heet; voorts Exuperius, Candidus, Vitalis, Innocentius, twee Victors, van wie er ťťn bijzonder vereerd wordt te Xanten, Duitsland (feest 10 oktober); Cassius en Florentius, vereerd te Bonn (feest 10 oktober); Alexander, vereerd te Bergamo, ItaliŽ (feest 26 augustus); en Gereon te Keulen (feest 10 oktober). Zij staan ook bekend als de Martelaren van het Thebaanse Legioen.

Rond het jaar 450 stelde bisschop Eucherius van Lyon de martelingen van het Thebaanse Legioen op schrift.

Deze Victor was intussen met zijn legeronderdeel bij Xanten aangekomen (gevlucht? dat is welhaast ondenkbaar voor Romeinse soldaten! of rukte het legioen in losse groepen op en waren zij intussen al verder getrokken?), vooraleer de Romeinse overheden hem te pakken kregen en ter dood brachten. Een flink eind verwijderd van de plaats waar zijn collega's de marteldood ondergingen!
In de middeleeuwen kwam het vaak voor dat ergens een heilige werd vereerd, van wie men de herkomst niet meer kon achterhalen. In zulke gevallen werden ze vaak teruggeplaatst in een verhaal waar een groot aantal martelaren vielen. De plaatselijke heilige zou heel goed tot hun getal hebben kunnen behoren... Waarschijnlijk is dat met deze Victor het geval.
Er schijnen minstens drie soldaten uit het Thebaanse Legioen Victor geheten te hebben.
De romaanse kerk met dubbele toren in Xanten is aan hem toegewijd.

Verering & Cultuur
Victor is patroon van de dom en de stad Xanten.
Hij wordt afgebeeld als soldaat of ridder in wapenuitrusting, met de palmtak van de overwinning in de hand.
In 1933 werd bij opgravingen een dubbelgraf gevonden van twee mannen die ergens halverwege de vierde eeuw klaarblijkelijk een gewelddadige dood waren gestorven. Het is historisch zeker dat hier al in de 4de eeuw een martelarenverering bestond. De naam 'Xanten' (= 'Ad Sanctos' = 'Naar de Heiligen') verwijst nog naar de bedevaartfunctie die plaats en domkerk van oudsher hebben gehad.


Bronnen
[000Ľjrb; 111; 122; 132; 180p:158; 346p:145; 500; Dries van den Akker s.j./2007.10.02]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen