× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† ca 362  Juventinus met Maximus

Juventinus, soldaat-martelaar met Maximus; ca 362.

Feest 12 oktober.

Zij waren schilddragers in het leger van Julianus de Afvallige, een bekend christenhater (361-363). De twee protesteerden tegen de antichristelijke maatregelen van de keizer. Hij had onder meer bepaald dat een christen geen openbaar ambt mocht uitoefenen. Zij werden verklikt en voor de keizer gedaagd. Zij herinnerden Julianus aan de garanties die keizer Constantijn nog in 313 aan de christenen had gegeven. Julianus' enige antwoord bestond erin dat hij ze degradeerde, hun bezit onteigende en hen opsloot in de gevangenis. Daar kregen ze zoveel bezoek van medechristenen die naar hen luisterden en met hen baden en zongen, dat het er wel een kerk leek. De keizer zag dat met lede ogen aan en gaf tenslotte het bevel hen stiekem 's nachts te onthoofden.


Bronnen
[140]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen