× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 1845  Elisabeth Fry

Elisabeth Fry, Engeland; stichteres; 1845.

Sterfdag 12 oktober

Zij is een vreemde eend in de bijt, want zij behoorde niet tot de katholieke geloofsgemeenschap, maar tot de Quakers. Toch willen wij hier een aparte plaats voor haar inruimen vanwege haar grote verdiensten.

Haar vader was John Gurney van Earlham Hall en haar moeder heette Catherine Bell. Zij was een kleindochter van Robert Barcley die op zijn beurrt weer een vriend en naatse medewerker was van George Fox, de stichter van de Society of Friends.

Elisabeth besteedde haar aandacht niet zozeer aan het lidmaatschap van de Quakergemeenschap, zij spande zich veeleer in om ernst te maken met haar geloof. Toen zij in aanraking kwam met de armen, trok zij zich vanaf dat moment hun lot aan. Met name was zij begaan met de erbarmelijke levensomstandigheden van de gevangenen in de Engelse gevangenissen. Haar eerste bezoek gold de Newgate Gevangenis. Vier jaar later stichtte zij 'Het Genootschap voor de Ondersteuning van de Vrouwelijke Gevangenen in Newgate'. In 1818 trok zij in gezelschap van haar broer heel Schotland en Noord-Engeland door om alle gevangenissen aan een onderzoek te onderwerpen. Het is met name aan haar inspanningen te danken dat vele gevangenissen de levensomstandigheden drastisch verbeterden. Zij stak zelfs over naar het vasteland en probeerde via discussies met de verantwoordelijke hoogwaardigheidsbekleders hetzelfde te bereiken.

Zij staat te boek als een toonbeeld van menslievendheid en naastenliefde.


Bronnen
[128p:52; Dries van den Akker s.j./2007.10.08]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen