× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 786-787  Lullus van Mainz

Info afb.

Lullus (ook Lul, Lull of Lullon) van Mainz osb, Duitsland; aartsbisschop; † 786/787.

Feest 16 oktober (& 1 november).

Lullus moet rond 705 geboren zijn en was een Anglo-Saksische monnik uit Malmesbury. Bonifatius van Fulda († 754; feest 5 juni) behoorde tot zijn verwanten. Zijn opleiding had hij o.a. genoten in klooster Jarrow bij Beda Venerabilis († 735; feest 25 mei). Hij verliet Engeland om een bedevaart naar Rome te maken. Daar leerde hij Bonifatius kennen. Hem vergezelde hij op zijn zendingsreis naar Germanië als diens aartsdiaken. Van 741 tot 751 was hij Bonifatius' persoonlijk secretaris. In 751 stuurde Bonifatius hem naar Rome o.a. met de opdracht van de paus voor klooster Fulda een zogeheten exemptie te verkijgen; d.w.z. dat het klooster niet onder het gezag van de bisschop viel, maar rechtstreeks onder de paus. Dit bracht hij tot een goed einde.

Na terugkomst benoemde Bonifatius hem tot zijn opvolger als bisschop van Mainz. In 752 trof Lullus de voorbereidingen voor wat achteraf Bonifatius' laatste zendingsreis zou blijken. Naar het schijnt had zijn leermeester daar zelf een voorgevoel van, want hij drukte hem op het hart, wanneer hem iets mocht overkomen, zijn gebeente naar zijn geliefde klooster Fulda over te brengen. Op 5 juni 754 vond Bonifatius met 52 gezellen bij het plaatsje Dokkum de dood door toedoen van de Friezen. Lullus hield woord en bewoog hemel en aarde om zijn leermeester naar Fulda te krijgen.

Met krachtige hand zette hij het bekeringswerk onder de Duitsers voort. Daardoor kwam het tot een forse botsing met een andere lievelingsleerling van Bonifatius: Sturmius († 779; feest 17 december). Bonifatius had immers Lullus op het hart gedrukt zorg te hebben voor zijn erfenis; daar hoorde zeker zijn geliefde klooster te Fulda bij. Maar op het moment dat hij zich daar met de gang van zaken wilde bemoeien, stak de abt, Sturmius, daar een stokje voor. Het klooster viel immers niet onder de bisschop, zelfs al was dat Lullus, maar rechtstreeks onder de paus... Tussen beide heilige mannen is het nooit meer helemaal goed gekomen. Op zijn beurt stichtte Lullus verscheidene kloosters. Tegen het eind van zijn leven trok hij zich terug in één ervan: Hersfeld.


Bronnen
[000; 000»bk:Buss; 000»Goar:bk:37; 000»sys; 100; 101; 102»Lul; 103; 106; 107; 108; 110; 111p:291; 111a; 115a; 122; 132; 138p:519; 140; 142jr788; 153; 180p:110; 229; 252; 340; 368; 370; Dries van den Akker s.j./2007.10.10]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen