× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† 1257  Thomas Hélye

Info afb.

Thomas Hélye (ook Hélias), Vauville, Normandië, Frankrijk; priester & boeteling; † 1257.

Feest 19 oktober.

Hij was afkomstig uit Biville, Normandië. Hij zou er rond 1187 geboren zijn. Aanvankelijk leidde hij een leven van gebed, en gaf hij gratis onderricht aan de arme kinderen van het dorp. De inwoners van het naburige Cherbourg kwamen hem vragen ook in hun stadje te komen lesgeven. Na korte tijd werd hij ernstig ziek en keerde naar huis terug. Eenmaal opgeknapt begon hij aan een streng leven van boete en gebed. Toen de bisschop van hem hoorde, spoorde deze hem aan een priesterstudie te beginnen. Na lang aarzelen stemde hij toe. Na het ontvangen van de diakenwijding vroeg hij toestemming een pelgrimstocht te maken naar de apostelgraven in Rome en Santiago de Compostela, en bij terugkomst aan de universiteit van Parijs zijn studies af te maken. Na de voltooiing van zijn studies keerde hij inderdaad naar zijn geboortestreek terug en ontving de priesterwijding. Hij trok rond als volkspredikant in de bisdommen Coutances, Bayeux en Lisieux.

Vervolgens was hij enige tijd hofkapelaan bij koning Lodewijk de Heilige († 1270; feest 25 augustus). Een levensbeschrijving merkt hierbij op: ‘Het is natuurlijk een hele eer voor zo’n uitnemend priester als kapelaan te mogen functioneren aan het hof. Maar voor het hof is het een even grote eer om zo’n heilige priester in zijn midden te hebben!’ Echter, hoe heilig de koning zelf ook was, het hofleven paste in het geheel niet bij Thomas’ boetvaardige leefstijl. In alle eenvoud vroeg hij te mogen terugkeren naar zijn geboortestreek. Nu werd hij pastoor van Saint-Maurice. Kort trof hem een ernstige ziekte zodat hij zelfs niet meer in staat was de Mis op te dragen. Hij werd overgebracht naar kasteel Vauville, waar hij in geur van heiligheid is gestorven..

Verering & Cultuur
Overeenkomstig zijn laatste wil, werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar het kerkhof in zijn geboorteplaats. Herhaaldelijk vonden op zijn graf genezingen of gebedsverhoringen plaats.
Tijdens de Franse Revolutie werd de kerk door de revolutionairen opgevorderd. Op de tombe van de heilige richtten ze een soort bureau in. Bedroefd over zoveel arrogante heiligschennis drong een groepje katholiek gebleven streekgenoten ’s nachts de kerk binnen,  haalden het intact gebleven skelet uit de tombe, borgen het in een houten kist en brachten het in het geheim over naar Virandeville. Hoeveel speurwerk de Revolutionairen ook verrichten, de daders werden niet gevonden. Dus lieten zij de naar de Revolutie overgelopen plaatselijke geestelijke flink boeten voor zijn ‘nalatigheid’. Na de Revolutie kwam zijn stoffelijk overschot terug naar Biville, waar zijn graftombe nog altijd in ere wordt gehouden.
Het was paus Pius IX († 1878; feest 7 februari) die hem in 1859 zalig verklaarde.


Bronnen
[Bdt.1925; Gué.1880/12p:453; Mül.1860; Rge.1989; Rgf.1991; Dries van den Akker s.j./2012.09.12]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen