HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
   Ursula van Keulen, Parochie Delft

Op klik op de afbeelding levert de volgende afbeelding;
een klik op de laatste afbeelding weer de heilige.

Vrij naar de stadsplattegrond door Jacob van Deventer
Delft in het midden van de zestiende eeuw.
Uit: 'DEVOTIE EN NEGOTIE, Delft als bedevaartplaats in de late middeleeuwen'
Door G. Verhoeven. ISBN90-5383-089-8 (p 11).