× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† ca 300  Servandus van Cadiz met Germanus

Servandus van Cadiz (ook van Sevilla), Spanje; martelaar met Germanus (ook van Merida); † ca 300.

Feest 23 oktober.

Door de legendarische overlevering worden zij beschouwd als twee zonen van Marcellus van Tanger († 298; feest 30 oktober).

Deze was afkomstig uit de Spaanse stad León en diende als honderdman in het Romeinse leger. Tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van de verjaardag van keizer Maximinianus (284-305) weigerde hij deel te nemen aan de offerrituelen: hij was christen, alleen aan Christus bracht hij offers. Hij wierp zijn wapens weg en rukte de soldateninsignes van zijn kleding. Dat was heiligschennis en voor een soldaat hoogverraad. Op last van de toenmalige stadsprefect Agricolaus werd hij berecht, gefolterd en uiteindelijk met het zwaard onthoofd.

De klerk Cassianus († 298; feest 3 december), die de gang van zaken moest vastleggen in Acta (= verslagen), was diep onder de indruk van Marcellus' standvastigheid, en de rust en blijdschap die hij uitstraalde. Tegelijk ergerde hij zich aan de oneerlijkheid waarmee de rechter te werk ging. Toen Marcellus onterecht ter dood werd veroordeeld († 298; feest 30 oktober), smeet hij zijn lei en griffel neer en riep uit dat ook hij christen was. Hij werd gearresteerd en op zijn beurt aan verhoren en folteringen onderworpen. Enkele weken na Marcellus stierf hij de marteldood.
[101;101a;102;106]

Verering & Cultuur
Volgens de overlevering had Marcellus twaalf zonen, die allen de marteldood stierven: Claudius, Lupercus & Victorius van León; Facundus & Primitivus van Sahagun († ca 300; feest 27 november); Hemiterius (ook Emeterius of Emiterius) & Cheledonius (ook Celedonius) van Calahorra († ca 300; feest 3 maart); Servandus & Germanus van Cadiz († ca 300; feest 23 oktober); Faustus, Januarius & Marcialis van Cordova († ca 304; feest 13 oktober).

Het heeft er alle schijn van dat we hier te doen hebben met legendevorming. Waarschijnlijk zijn er een aantal bekende martelaren uit dezelfde tijd aan Marcellus toegevoegd; op die manier begon Marcellus steeds meer op Jezus te lijken, die immers ook twaalf geestelijke 'zonen' om zich heen had. Tegelijk bracht men verband tussen allerlei verspreide martelaarsverhalen.

Het oude Romeinse martelarenboek vermeldt op 23 oktober: "Op het Usoniaanse Veld, dichtbij Cadix in Spanje: het feest van de heilige martelaren Servandus en Germanus. Tijdens de vervolgingen onder Diocletianus (284-305) zijn zij onder stadhouder Viator als martelaar gestorven. Eerst hadden zij allerlei folteringen moeten doorstaan, zoals geseling, opsluiting in een vunzige kerker, honger, dorst en de vermoeienissen van een zeer lange reis, welke zij in ijzeren boeien moesten afleggen.
Germanus ligt in Merida begraven en Servandus te Sevilla."


Bronnen
[101; 101a; 102; 106; 140; 200/2»10.23; 252; 346p:88; 500; Dries van den Akker s.j./2007.10.14]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen