× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† 2e eeuw  Pelagia van IndiŽ

Pelagia van IndiŽ; legendarische martelares; Ü 2e eeuw

Feest ?

Zij komt voor in een legende over de apostel Thomas:

Op het moment dat de apostel Thomas te Cesarea verbleef, verscheen hem de Heer [afb.1 linksmidden] met de woorden: 'Koning Gondofer van IndiŽ heeft zijn opperbevelhebber Abbanes erop uitgestuurd om een man te vinden die goed in architectuur is.' Waarop Thomas antwoordde: 'Heer, ik ben bereid overal heen te gaan waar U me naartoe stuurt.' En God zei: 'Ga in vrede. Ik zal je behoeden. En als je IndiŽ bekeerd hebt, zul je tot Mij komen met de martelaarspalm.' Intussen liep de opperbevelhebber rond op het forum. De Heer sprak hem aan: 'Wat zoek je, jongeman?' Abbanes antwoordde: 'Mijn meester heeft me erop uitgestuurd om goede architecten in te huren, want hij wil een paleis laten bouwen zoals de Romeinen dat doen.' Toen stelde de Heer hem voor aan Thomas en verzekerde hem dat deze man heel goed was in de kunst van de architectuur.

De boot waarop de opperbevelhebber en Thomas zaten, deed een stad aan waar juist een koning de bruiloft van zijn dochter vierde. Deze koning had bevolen dat de hele stad bij het feest aanwezig moest zijn. Dus waren Thomas en Abbanes wel gedwongen om erbij te blijven. Maar Thomas at niets en hield zijn ogen op de hemel gevestigd. Toen de chef-kok bemerkte dat de apostel niet at of dronk, sloeg hij hem in het gezicht. Waarop de apostel reageerde: 'Het is maar goed dat u nu op staande voet een tijdelijk straf zult krijgen, en dat uw daad vergeven is, voordat u in het hiernamaals binnengaat. Want weet dit wel: eer ik van deze tafel ben opgestaan, zal de hand die mij sloeg door honden worden weggesleurd.' En jawel, toen de chef-kok even naar buiten ging om water te putten, werd hij besprongen door een leeuw, waarbij hij de dood vond. Honden kwamen zijn lijk verscheuren en eentje kwam er zelfs met de rechterhand in zijn bek de feestzaal binnenlopen. Deze wraak wordt door Sint Augustinus in zijn boek 'Tegen Faustus' verworpen; hij noemt het verhaal apocrief. Vandaar dat velen deze legende verdacht vinden. Maar laten we terugkeren naar ons verhaal.

Op verzoek van de koning gaf Thomas bruid en bruidegom de zegen met de woorden: 'Geef aan deze jonge mensen de steun van uw rechterhand en zaai in hun ziel het zaad van het leven.' Toen de apostel vertrokken was bleek de bruidegom een palmtak in zijn hand te hebben, vol dadels. Nadat het eten van de dadels beide echtelieden dezelfde droom te hebben. Zij zagen een koning, getooid met diamanten; hij kuste hen met de woorden: 'Mijn apostel heeft jullie gezegend opdat je deel zou hebben aan het eeuwig leven.'

Bij het wakker worden vertelden zij hun droom aan elkaar. Op dat moment verscheen de apostel in hun kamer [afb.1 2e van rechtsonder] en hij zei: 'Zojuist is mijn koning bij jullie geweest. Hij is het die me nu hierheen heeft gestuurd ondanks de dichte deuren. In de hoop dat jullie krachtens mijn zegen jullie lichaam in zuiverheid zult bewaren; want dat is de koningin van alle deugden en zij zal jullie naar het eeuwig heil geleiden. De maagdelijkheid is de zuster der engelen, het bezit van alle goed, de overwinning van alle hartstochten, het overwinningsteken van het geloof, de nederlaag van de boze geesten en het onderpand van de eeuwige vreugde. Maar van de wellust komt bederf, van bederf komt verrotting en van verrotting totale teloorgang.' Terwijl de apostel nog tot hen sprak, verschenen er twee engelen en die zeiden: 'God stuurt ons tot jullie om jullie te beschermen. Als jullie je aan zijn woorden zullen houden, zullen wij jullie belofte tot voor God brengen.' Daarop werden zij door de apostel gedoopt en in het geloof onderricht. Veel later zou de bruid, die Pelagia heette, de marteldood ondergaan; de bruidegom, Dionysius, werd bisschop van die stad gewijd."


Bronnen
[183]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen