× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieŽn, overleed 30 oktober 2022
† ca 345  Acyndinus van PerziŽ met Pegasius en 3 anderen

Info afb.

Acyndinus van PerziŽ; martelaar met Pegasius, Anempodistus, Afthonius & Elpidephorus; Ü ca 345 (de schattingen lopen uiteen van 330 tot 355).

Feest 2 november.

Acyndinus, Pegasius en Anempodistus waren hovelingen in dienst van koning Sapor II (Ü 380). Omdat zij zelf in het geheim christen waren geworden, maakten zij de koning verwijten vanwege zijn hardvochtige christenvervolgingen. Daarop werden zij gevangen genomen en aan een streng verhoor onderworpen. Aan het begin van de zitting moesten natuurlijk de persoonlijke gevens gecontroleerd worden. Maar op de vraag waar zij vandaan kwamen, gaven zij ten antwoord:
"Ons vaderland en ware leven is de Allerheiligste DrieŽne God: Vader, Zoon en Heilige Geest."
Buiten zichzelf van woede liet de koning hen wreed folteren. Maar zij verdroegen dat alles onder gebeden en psalmgezang. Volgens zeggen zouden hun in hun lijden herhaaldelijk engelen verschenen zijn om hen te troosten, en ťťn keer zelfs de Heer Jezus zelf als een man met een gelaat dat schitterde als de zon.
Een van de folteringen bestond erin dat ze in kokend lood werden geworpen. Maar ook dat scheen hun in het geheel niet te deren. Dat greep de dienstdoende beul Aftonius zo aan, dat hij ter plekke het geloof aannam en uitriep:
"Groot is de God van de Christenen!"
Hij had het nog niet geroepen of hij werd prompt met het zwaard gedood. Ook anderen werden gegrepen door het christelijk geloof.
Nu beval de koning dat Acyndinus, Pegasius en Anempodistus, in geitevellen genaaid, in zee geworpen moesten worden. Op hetzelfde moment kwam Aftonius vanuit de andere wereld op hen af in gezelschap van drie stralende engelen; en zij droegen de martelaars behouden en wel aan land.
Ook de christen Elpideforus diende aan het hof van de koning. Hij verweet zijn heer diens hardvochtige behandeling van de onschuldige christengelovigen. Prompt werd hij door de koning ter dood veroordeeld. Diezelfde dag nog stierf hij de marteldood, volgens de berichten tezamen met nog zevenduizend anderen!
Tenslotte werden de eerste drie in een kokende vuuroven geworpen, tezamen met achtentwintig soldaten en de koningin-moeder die intussen ook tot het christelijk geloof was overgegaan. Zo gaven zij hun ziel aan God.

Verering & Cultuur
In de oosterse kerk genieten zij verering als heilige genezers. Uit het bericht van hun martelaarschap blijkt niet duidelijk, waarom. Waarschijnlijk doen zij denken aan de drie jongelingen in de vuuroven uit het bijbelboek DaniŽl, en worden zij als een soort christelijk spiegelbeeld van hem beschouwd. Dan zou hun verering afgeleid zijn van hun grote voorgangers uit het Oude Testament.


Bronnen
[139/11p:14; Dries van den Akker s.j./2007.10.22]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen