× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contact zoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...     
† 1200  Tethard van Bloemkamp

Tethard (ook Diethard) van Bloemkamp o.cist, Friesland, Nederland; stichter & abt; † 1200.

Feest 5 januari & † 10 december.

Hij was reeds priester toen de cisterciënzer abt Gerbrand van het Friese Klaarkamp († 1218; feest 13 oktober) hem en zijn beide broers, Herdrad, eveneens priester, en de leek Siebold, voor het kloosterideaal wist te winnen. Zij waren afkomstig uit Wommels en hadden uitgestrekte landerijen te Hartwert bij Bolsward. Zij maakten van hun grondbezit een schenking en begonnen er in 1191 of 1192 op aanraden van Gerbrand een eigen cisterciënzer kloostertje, naar de naam van het landgoed ‘Bloemkamp’ geheten, later ook wel aangeduid met Oldeklooster. Gerbrand stelde Tethard aan als eerste abt, broer Herdrad werd prior en Siebold diende als lekenbroeder tezamen met een aantal lekenbroeders die uit Klaarkamp waren overgekomen. Kronenburg besluit in 1901 zijn paragraafje over Tethard als volgt: “Was Aduard de weldoener onzer vaderen door zijn beroemde kloosterschool en het leren der turfbereiding: ‘de monniken van Bloemkamp’, zo lezen wij [ bij Moll], ‘maakten zich door indijkingen op grote schaal verdienstelijk jegens het nageslacht;’ menige malsche weidse, menig vet akkerland, thans daarboven in ons land door monnikenhaters bezeten, dankt zijne wording aan den onvermoeiden arbeid dierzelfde monniken, die wij terecht de pioniers der beschaving in de twaalfde en dertiende eeuw mogen noemen.”


Bronnen
[Huf.1931p:23; Kr8.1901; Süt.1941; Tor.1987; Dries van den Akker s.j./2009.05.02]

© A. van den Akker s.j.

VoorwoordHoe wordt men heilige?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen