× 
Klik in dit venster
op: http://beeldmeditaties.nl
om naar die site over te stappen.

Sluit het venster om te blijven.

           
welkom menu contactzoeken
HeiligenkalenderHeiligen op naamPatroonheiligenHedendaagse namenMeer...
 Pater Dries van den Akker s.j., de auteur van de hagiografieën, overleed 30 oktober 2022
† begin 4e eeuw  Gatianus van Tours

Gatianus (ook Gratianus) van Tours, Frankrijk; 1e bisschop; † begin 4e eeuw.

Feest  2 mei (Tours: overbrenging relieken) & 19 oktober (Tours: terugvinding relieken) & 18 december.

Bij Gregorius van Tours († 594;  feest17 november) lezen wij: 'In de tijd van keizer Decius (249-251) werden zeven mannen, die zojuist tot bisschop waren gewijd, naar de Galliërs gezonden. Zo horen we in de geschiedenis van de heilige martelaar Saturninus († ca 257; feest 29 november), waar we het volgende lezen: 'Zorgvuldig is bewaard gebleven hoe de stad Toulouse ten tijde van de consuls Decius en Gratus Sint Saturninus ontving als haar eerste en grootste priester.' De zeven bisschoppen werden gezonden naar de volgende zetels: bisschop Gatianus († 310; feest 18 december) naar de inwoners van Tours; bisschop Trofimus († ca 280; feest 9 december) naar de inwoners van Arles; bisschop Paulus († ca 250; feest 22 maart) naar Narbonne; bisschop Saturninus naar Toulouse; bisschop Dionysius naar de inwoners van Parijs; bisschop Stremonius (ook Austremonius; † ca 250; feest 1 november) naar de inwoners van Clermont-Ferrant en Martialis († ca 250; feest 30 juni) werd bisschop van Limoges. Van hen onderging Sint Dionysius, bisschop van Parijs, meerdere folteringen omwille van Christus' naam; hij werd om het leven gebracht door het zwaard.'

[Gregorius van Tours, Geschiedenis der Franken I,30]

Volgens de overlevering was hij dus een van de gezellen van Sint Dionysius. Hij preekte het evangelie in de buurt van Tours waar hij de eerste bisschop werd. Hij wist velen tot Christus te brengen. Om te ontkomen aan de vervolgingen, hield hij samenkomsten in een door hem zelf uitgegraven onderaards verblijf, ergens in de dichte bossen aan de Loire. Hier ligt de oorsprong van het christelijk geloof van Tours; het zou ook de bakermat vormen van de latere abdij Marmoutiers. Volgens zeggen zou hij zo’n vijftig jaar zijn bisschopsambt hebben uitgeoefend.

Dat wordt onderstreept door hagiografen. Zij wijzen erop dat de plaatselijke bevolking destijds harde koppen had, en dat de subtiele waarheid van het evangelie er maar moeizaam ingang vond. Een grote hulp daarbij was Gatianus’ engelachtige levenswijze, en de wonderen die hij verrichtte. ‘De heiligheid van zijn gedrag, zijn Spartaanse levenswijze, zijn vasten, nachtwaken, onophoudelijk gebed, zijn belangeloosheid en uitzonderlijke goedheid, de wijsheid die hij aan de dag legde bij alwat hij ondernam, het geduld waarmee hij bedreigingen, agressie, beschimpingen en scheldpartijen verdroeg, zijn intense bescheidenheid: het waren allemaal deugden die tot op dat moment volkomen onbekend waren bij die mensen.’ Van lieverlee begonnen zij te onderkennen dat er met deze man iets heel bijzonders aan de hand was. Zo wist hij op de lange duur hun hart te winnen.

Verering & Cultuur

Rond zijn graf gebeurden vele wonderen. Zijn beroemde latere opvolger Martinus (Sint Maarten: † 397; feest 11 november) ging er herhaaldelijk heen om te bidden. Hij bouwde een kathedraal en wijdde hem toe aan zijn illustere voorganger Saint-Gatien. Gatianus’ relieken gingen verloren bij de troebelen met de Reformatie in 1562.


Bronnen
[Bdt.1925; Gui.1880/14; Lin.1999; Rgf.1991]

© A. van den Akker s.j. / A.W. Gerritsen

VoorwoordHoe wordt men heilig?
© AuteursrechtWoordenboek
LeeswijzerGastenboek
Bronnen